• Senior Cera Award
    erkenning voor levenswerk

breng je stem uit

Benedicte De Bruycker

Bénédicte De Bruycker is directeur van Toolbox vzw. ToolBox helpt non-profits uit de sociale sector hun organisatie duurzaam te versterken met de steun van vrijwilligers die hun expertise en tijd pro bono ter beschikking stellen.

Bénédicte is burgerlijk ingenieur (1995 UGent) en heeft een lange ervaring bij industriële multinationals in diverse commerciële en directiefuncties. Als vrijwilliger begeleidde zij zelf verschillende non-profits, waarbij haar ingenieurs- en managementervaring complementair was aan de kennis binnen de VZWs. Overtuigd door het ToolBox concept om profit en non-profit samen te laten werken en maatschappelijke uitdagingen (armoede, inclusie, tewerkstelling, onderwijs, zorg, …) structureel aan te pakken door het versterken van de sociale organisaties, zet Bénédicte haar schouders onder de verdere uitbouw van ToolBox om zo een groter publiek te engageren voor meer sociale betrokkenheid.

Bénédicte werd genomineerd door Cera.

Ann Dooms

Prof. Dr. Ann Dooms leidt de onderzoeksgroep Digital Mathematics aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze werkt rond wiskundige concepten die zowel op korte als lange termijn bijdragen aan de samenleving en is gespecialiseerd in digitale veiligheid en forensiek, vooral dan in het opsporen van vervalste foto's of schade aan kunstwerken en historische documenten louter via wiskundige bewerkingen. Ze ontving haar licentie en doctoraat in de wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel in 2000 resp. 2004 en werd verkozen tot lid van de Jonge Academie.

Ann Dooms hoopt dat haar liefde voor de wiskunde, wiens resultaten voor altijd hun waarde blijven behouden en zelfs eeuwen kunnen bijdragen tot de wetenschap, besmettelijk is voor een breed publiek en in het bijzonder jongeren. Ze werd genomineerd voor de EOS Gouden Pipet prijs en de Innoviris Women Award in Technology and Science, gaf een lezing op TEDx Brussel, schrijft een column rond fake beelden voor EOS, is ambassadrice van de Wiskunnend Wiske wedstrijd, organiseert The Beautiful Impact of Mathematics in Society congressen en nam deel aan heel wat andere events rond wetenschap voor groot en klein. Ze maakte ook een TV debuut op Canvas in de Herontdekking van de Wereld, waar ze in de voetsporen trad van wiskundige Alan Turing, de geestelijke vader van de “digitale wiskunde”.Ann werd genomineerd door prof. Bram Vanderborght.

Peter Raeymaekers

Peter Raeymaekers is Master of Mechanical Engineering (1997 KU Leuven). Peter is stafmedewerker technologie en innovatie bij de koepel Zorgnet-Icuro. Hij volgde de afgelopen jaren vooral ICT op. Hij werkte onder meer aan de KULeuven en bij imec, het Interuniversitair Micor-Electronica Centrum. Later ging hij aan de slag bij Flanders’ Care, een platform van de Vlaamse Overheid om innovatie in de zorgsector te stimuleren. Nu is hij stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro vzw. Zorgnet-Icuro is een netwerk van zorgorganisaties zoals algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg. Het is een kennisdelende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld. Bij de zorginstellingen zijn er grote uitdagingen. Technologie heeft immers een grote impact op de organisatie, zegt Peter. Hij kent de mogelijkheden en de obstakels van technologie dan ook heel goed.

Peter werd genomineerd door Cera.

Peter Peumans

Peter Peumans is Senior Vice President Life Science Technologies bij imec en studeerde af als burgerlijk ingenieur elektrotechniek aan KULeuven. Hij haalde zijn doctoraat aan Princeton University. Vervolgens werd hij professor in Electrical Engineering aan Stanford University waar hij onderzoek leidde naar nieuwe systemen voor het capteren van zonne-energie. Sinds 2011 is hij actief op imec en werkt hij mee aan de strategie voor imec’s Life Sciences activiteiten. Peter voert onderzoek hoe ingebouwde chips in het lichaam een permanente oplossing kunnen bieden voor bepaalde ziekten als diabetes, dementie,... maar werkt ook aan chips en elektrodes die een zeer precieze stimulatie én uitlezing van zenuwcellen mogelijk maken. Deze wisselwerking tussen chips en zenuwen is essentieel voor het beter begrijpen en behandelen van bepaalde ziekten en voor het beter aansturen van protheses.Peter werd genomineerd door Jo Decuyper.


survey toolZou je graag op de hoogte blijven van nieuws en initiatieven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief