• Senior Cera Award
    erkenning voor levenswerk

breng je stem uit

Veerle Wouters

Veerle Wouters is stafmedewerker Onderzoek en Innovatie bij Groep Gidts, waar ze Dominiek Savio (zorgaanbieder en basis- en secundair onderwijsinstelling) en Mariasteen (maatwerkbedrijf) ondersteunt. Ze studeerde Bewegingswetenschappen met een specialisatie in sport en bewegen voor mensen met een handicap. Na haar studies werkte ze voor sportfederatie Parentee. Sinds 2012 zet Veerle bij Groep Gidts haar schouders onder innovatieve projecten. Zo liep er het pilootproject ‘Mijn Eigen Plan’, een app die ondersteuning biedt bij dagstructuur, zelfredzaamheid en emotieregulatie. Het CODAR-project (Cognitieve Ondersteuning Door Augmented Reality) leerde jongeren met een beperking dan weer (samen)werken met een uniek interactief programmeerbaar projectiesysteem. Veerle startte ook beleefwinkel hARTwerk mee op, waar volwassenen met een beperking originele creaties en geschenken maken en verkopen.

Hilde Adamczak

Hilde Adamczak is campusmanager bij Portavida, de welzijnssite in Genk, en beleidsmatig coördinator van vzw Menos, een zorgketen voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid en hun mantelzorgers. Tijdens haar studies sociologie koos ze voor een specialisatie in gezin, bevolking en gezondheidszorg. Ook nu nog ligt haar focus op personen met jongdementie en hun mantelzorgers. Hilde zetelt tegenwoordig in Happy Aging van Life Tech Valley. Ze heeft vooral een actieve rol bij twee projecten; Otium Care, een zorgzetel ontwikkeld door de firma Mecam door middel van cocreatie met zorgverleners en ouderen, en Snoezle, een mobiele oplossing voor het snoezelen in de vorm van een tentje met een bedrukte afbeelding en een geluids- en lichtmodule. Voor Hilde is ‘verbinding’ hét sleutelwoord voor de ontwikkeling van innovatieve maatschappelijke toepassingen van techniek en wetenschap.

Dirk Lips

Dirk Lips is de voorzitter van de Raad van Bestuur van De Schommel, een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning in Averbode. De Schommel ondersteunt ouders die vragen hebben bij de opvoeding van hun kinderen in de vorm van thuisbegeleiding en opvoedingstraining en biedt ook opvang voor kinderen in moeilijke gezinsomstandigheden. Er zijn vaak lange wachttijden om kinderen in moeilijke omstandigheden te ondersteunen. Dirk wil met zijn werk en zijn team nieuwe methoden en technieken ontwikkelen, zodat de wachtlijsten op termijn verdwijnen. Dirks grote droom is het steeds ontwikkelen van nieuwe technologieën, waardoor alle kinderen in een liefdevolle, veilige maatschappij kunnen opgroeien.survey solutionsZou je graag op de hoogte blijven van nieuws en initiatieven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief