• Senior Cera Award
    erkenning voor levenswerk

Senior Cera Award

De Senior Cera Award is een erkenning voor ingenieurs en wetenschappers die hun carrière een duidelijke maatschappelijke richting gaven en meebouwen aan een inclusievere en duurzamere samenleving.
Cera Award nomineerde elk jaar straffe profielen.
De genomineerden zijn stuk voor stuk rolmodellen voor geëngageerde jonge mensen die technisch-wetenschappelijke studies overwegen.
De brede Cera Award basis kiest in september uit de genomineerden de Senior Cera Award winnaar.

2019 - Hilde Adamczak


Hilde Adamczak is campusmanager bij Portavida, de welzijnssite in Genk, en beleidsmatig coördinator van vzw Menos, een zorgketen voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid en hun mantelzorgers.

2018 - Ann Dooms


Ann Dooms is de enthousiaste wiskundige van VUB - Vrije Universiteit Brussel! Ann hoopt dat haar passie voor wiskunde besmettelijk is voor jongeren. Want wiskundige resultaten blijven voor altijd waar. En nieuwe toepassingen vragen nieuwe wiskunde.

2017 - Luc Leyssens


Als kind kreeg Luc een electronica experimenteerdoos, na zijn studies electriciteit gingen hij werken in de mijn. Snel schoolde hij zich bij in electronica en ICT. Na te werken in verschillende bedrijven realiseerde hij zijn jongensdroom en richtte hij het bedrijf Lucine op. Maar bovenal is Luc de man achter Z-apps, dat digitale toepassingen maakt voor kwetsbare jongeren. Dat is waar we bij Z-apps rotsvast in geloven: technologie ten dienste van de mens. En niet omgekeerd."

Luc is zaakvoerder van Lucine BVBA

2016 - Bart Jacobs


Het betrekken van de eindgebruiker doorheen het ganse ontwerpproces, ondersteund door een multidisciplinair ontwikkelteam, is essentieel. Deze aanpak dient reeds tijdens de verschillende opleidingen aan de hogeschool aan bod te komen. Het is hierbij noodzakelijk om met een open mind over de grenzen van je opleiding heen te kijken en studenten uit hun comfort zone te trekken.

Bart is docent UCLL

2015 - Alain De Keyser


Onderzoek en ontwikkeling geven de grootste voldoening als iemand er ook wat aan heeft en de positieve impact op ons dagelijks leven duidelijk merkbaar is. Dat is precies de reden waarom wij werken aan draagbare technologie die er mee voor zorgt dat mensen opnieuw aan de slag kunnen, uit hun isolement geraken en er economisch terug op vooruitgaan.

Alain is fysicus-ondernemer en en zaakvoerder van Sels Technologies

2014 - Kris Asnong


Mijn motivatie 'impact hebben om een meer duurzame en inclusievere samenleving te realiseren' leidde mij naar Dubolimburg waar ik als coördinator elke dag gezinnen die misschien wel geld hebben om te isoleren, maar niet gemotiveerd zijn probeer te overtuigen. En omgekeerd, gezinnen die graag willen isoleren maar niet de middelen hebben ondersteun.

Kris is Coördinator van het Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg, Dubolimburg

2013 - Griet Verbeeck


De bouwheer met een beperkt budget, de architect op zoek naar schoonheid, het gezin dat in armoede leeft: ieder van hen ervaart de inspanningen voor meer duurzame gebouwen op een heel verschillende manier. Onderzoek vanuit empathie probeert oplossingen te zoeken die vertrekken vanuit deze verschillende visies en ervaringen, eerder dan een eigen visie op te leggen.

Griet is docent aan de UHasselt

2012 - Jasmien Herssens


Een inclusieve attitude genereert duizenden boeiende ontmoetingen en is belangrijk voor wetenschap en techniek want creëren VOOR mensen vraagt naar een respectvolle samenwerking MET mensen.

Jasmien is docent “Ontwerpen voor iedereen” aan de UHasselt"

2011 - Marc Dujardin


’Universal Design’ gaat om het stimuleren van een mensgerichte ontwerpattitude, de kunst om elke ruimte toegankelijk te maken voor iedereen. Vernieuwing is nodig, maar hoort opvallend onopvallend te zijn.

Marc is professor 'Universal Design' aan de KU Leuven

2010 - Wim Dehaene


De enige manier om éé n plus één drie te maken, is mensen uit alle disciplines te laten samenwerken. Dat soort wiskunde is onze enige kans om de actuele problemen i.v.m energie, milieu, gezondheidszorg, … aan te pakken.

Wim is professor aan de KU Leuven

2009 - Jan Dekelver


Ik zie geen beperkingen in mensen, alleen maar mogelijkheden. Maar dan moeten we obstakels wegnemen en ervoor zorgen dat ze echt helemaal kunnen meedoen in onze samenleving.

Jan is onderzoekscoördinator ICT en inclusie aan Thomas More