Organisatie

Kampt jouw socialprofitorganisatie met een technisch-wetenschappelijk probleem?
Willen jullie meestappen in een proces van technisch-wetenschappelijke vernieuwing, maar ontbreekt het jullie aan de juiste mensen en middelen?

Doe dan mee met Cera Award.Wij zoeken een student die een oplossing uitwerkt voor jouw organisatie!

"Innovatie zet aan tot creativiteit en extra engagement. Het geeft drive aan je organisatie en stelt je instaat de zorg die je wilt bieden op een hoger niveau te tillen. Nu onze bewoners in staat zijn om eigenhandig aan de slag te gaan met een computer krijgen wij als organisatie de kans om hen nog beter en actueler te informeren over alle aspecten die hen aanbelangen." - Luc Lemkens, De Meander (Cera Award 2011 en Organisatie Cera Award 2011)

Cera Award wil een hefboom zijn voor technologische innovatie in de socialprofitsector. We doen dit doorstudenten met een technisch profiel op een praktische manier in contact te brengen met de socialprofitsector.

Komt jouw organisatie in aanmerking? Dit ziijn onze criteria:

 1. Zijn jullie een socialprofitorganisatie?
 2. Zijn jullie een vzw, een feitelijke vereniging of een coöperatie met sociaal oogmerk?
 3. Ontbreekt het jullie aan mensen of middelen om voor technisch-wetenschappelijke vragen een oplossing te zoeken?

Als je drie keer “ja!” antwoordde mag je een project indienen.

Maar niet elk project...

Cera Award accepteert enkel

 1. technologische vragen,
 2. Vlaamse en Brusselse projecten,
 3. die een hefboom (kunnen) zijn voor technologische innovatie,
 4. waarbij studenten creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen
 5. doordat ze kennis maken met de doelgroep van jouw organisatie, of met de socialprofitsector in het algemeen en jouw organisatie in het bijzonder.

Vijf keer ja? Dien dan je project in en geef aan waarom jouw project een goed Cera Award project is!

Als socialprofitorganisatie ben je van bij de start - de oproepfase - tot de prijsuitreiking betrokken bij Cera Award.

icoon organisatieOproepfase

Via deze website kan je altijd je project indienen bij Cera Award.
Je geeft - via het inschrijvingsformulier rechts bovenaan deze pagina - aan welk technisch-wetenschappelijk probleem er leeft binnen jouw organisatie.
Op de innovatiepagina vind je een aantal mooie praktijkvoorbeelden.

icoon evaluatorEvaluatiefase 

Elk ingediend projectvoorstel wordt in eerste instantie door het cera-award team op belangrijke cera-award voorwaarden gescreend.

   • Is de organisatie een vzw? Is het project innovatief voor de organisatie?          
   • Krijgen de studenten de mogelijkheid om hun sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen dmv kennismaking met de doelgroep en/of het werkveld van de socialprofitsector.      
   • Is er begeleiding voorzien vanuit de organisatie voor de student?
   • ...

Op basis van deze eerste screening laten wij een expert in het vakgebied het project verder evalueren op o.a. geschiktheid naar studierichtingen toe. De evaluator bepaalt binnen welk specifiek opleidingsdomein het project het beste kan uitgevoerd worden en of dit best gebeurt binnen het kader van een eindwerk, een ontwerpopdracht of stage. Hij/zij schat eveneens de complexiteit/tijdsbesteding van het project in en dus de geschiktheid als bachelor of master. Mogelijks vindt er hiervoor eveneens een verdere verdieping van het onderwerp plaats en neemt de evaluator telefonisch contact op met de organisatie of komt ter plaatse (onderwerpafhankelijk). Deze evaluaties door vakexperts gebeuren twee maal per jaar: februari en september.

icoon promotorPromotie- en intekenfase

Als je project past binnen het Cera Award kader, komt het ter beschikking van de studenten. We promoten de projecten via de website, maar ook binnen de verschillende scholen.
Van zodra zowel een student als een promotor zich hebben ingeschreven, kunnen ze het Cera Award project concreet uitwerken.

icoon studentUitwerkfase

Soms werkt slechts een student aan de realisatie van een project, maar in andere gevallen werken een aantal studenten in groep samen.
Wanneer ze jouw project uitwerken, hangt af van de 'categorisatie' die jouw project kreeg:

 • Masters kiezen in maart (jaar x) een eindwerkopdracht, die ze in de loop van het volgende academiejaar (jaar x+1) uitvoeren
 • Professionele bachelors kiezen vanaf maart tot juni (jaar x) een eindwerkopdracht, die ze in de loop van het volgende academiejaar (jaar x+1) uitvoeren.
 • Intekenen op een ontwerpopdracht gebeurt het hele jaar door, de studenten (zowel bachelors als masters) werken veelal in het tweede semester (januari-juni) aan het project.

Tijdens de uitwerking van het project, brengt een vertegenwoordiger van Cera een werkbezoek aan jouw socialprofitorganisatie, en bespreekt samen met de begeleider binnen de organisatie, de student en de promotor het verloop van het project. Hier peilen we - naast de technische realisatie - ook naar de manier waarop de student zich inwerkt in de organisatie. Werken binnen een socialprofitorganisatie is voor de student anders dan binnen een bedrijf, en vraagt om aanpassings- en inlevingsvermogen. Cera Award is een erkenning voor de ssociale, communicatieve en creatieve vaardigheden van de student.

icoon Cera-VennotenJurering

De hogeschool of universiteit bepaalt of het eindwerk of de ontwerpopdracht voldoet aan de technisch-wetenschappelijke vereisten.
Nadien kan de student bij Cera Award een ervaringsverslag indienen. Hierin vertelt hij over de manier waarop de samenwerking met en binnen jullie organisatie is verlopen.
We nodigen de studenten - samen met jullie organisatie - uit voor de Cera Award jurering.

Tijdens deze jurering stelt de student samen met de begeleider van je organisatie het project voor. In de jury zetelen leden van de Cera Stuurgroep Zorg in de samenleving en van de Cera Stuurgroep Coöperatief ondernemen, en vertegenwoordigers van de partners van Cera Award. Zij peilen naar de manier waarop de samenwerking verliep, hoe de student zich inleefde in de opdracht en hoe hij zich heeft aangepast aan de noden van jouw organisatie en jullie cliënten. Aan de hand van de volgende criteria beslist de jury of een student al dan niet een Cera Award verdient: communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden en engagement, creatieve aanpak en doorzetting. Elke student die goed scoort op de Cera Award criteria, verdient een Cera Award.

logo Cera AwardPrijsuitreiking

Eind september – begin oktober organiseert Cera Award, in samenwerking met haar partners, de Cera Award prijsuitreiking. Niet alleen de studenten krijgen hier hun Cera Award uitgereikt. We zetten ook een 'Senior Cera Award'in de kijker èn we belonen een voorbeeldorganisatie met de 'Organisatie Cera Award'. Wie weet is jouw organisatie wel de volgende om deze award in ontvangst te nemen!

Vragen? Contacteer ons gerust!