WAT?

Missie

In co-creatie nieuwe technologische toepassingen creëren voor een duurzamere en inclusievere samenleving.

Oproep masterproef dementie

Cera Award organiseert een oproep voor masterproeven naar Vlaamse Universiteiten om studenten technologie of exacte wetenschappen in te zetten om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren die in een woonzorgcentrum verblijven, met als einddoel een werkend prototype. Hiermee willen we masterstudenten hun academische competenties laten toepassen in een maatschappelijke context, waarbij gebruikersparticipatie en zelfreflectie centraal staan.
Cera Award ondersteunt de student met een aangepast programma, een meter of peter, een woonzorgcentrum als proeftuin, een experten netwerk en beperkt werkingsbudget.

Thema academiejaar 2019-2020: DementieCera Award wil proactief inzetten op de meest zorgbehoevende ouderen en legt daarom de focus op de levenskwaliteit van mensen met dementie die in een woonzorgcentrum verblijven.Focusthema’s


1. Communicatie en kwaliteit van relaties

Betekenisvolle en authentieke contacten tussen de zorgverleners, de persoon met dementie en zijn mantelzorgers, is een ankerpunt voor de zorgrelatie van mensen met dementie. Het is in die zorgrelatie dat zorgverleners op zoek gaan naar wat echt op het spel staat en wat bijdraagt tot iemands levenskwaliteit en zinbeleving.

Enkele denkpistes:

 • Hoe herken je pijn bij mensen met dementie die nog nauwelijks kunnen communiceren?
 • Hoe communicatie optimaliseren tussen betrokkenen rondom persoon met dementie?
 • Hoe krijgt de mantelzorger / het familielid persoonlijke informatie van de persoon met dementie tot bij het verzorgend personeel? Hoe de persoon met dementie in woonzorgcentrum beter leren kennen via familie?

2. Normalisatieprincipe

Personen met dementie mogen nooit herleid worden tot hun aandoening. Zij blijven in de eerste plaats mensen met een stem en met een plaats in de samenleving. ‘Gewoon’ kunnen blijven leven en de dag doorbrengen en deelnemen aan het maatschappelijke leven is de essentie.

Enkele denkpistes:

 • Hoe kan technologie bijdragen tot het prikkelarm maken van publieke plaatsen?
 • Hoe kunnen prikkels tot een minimum herleid worden bij uitstappen van het woonzorgcentrum, nl reizen, daguitstappen, zwemmen, rolstoeldansen,...

CONCREET

programma

12/10/2019 Startsessie Dementie en kennismaking (hele dag)
1x/trimester Tussentijdse status meetings Cera Award & student & peter/meter
27/2/2020
 • Workshop Coöperatief ondernemen
 • Korte presentatie per team, met feedback van experten
 • Reflectiemoment
Feb/Mei Werkbezoeken:
er worden minimum 2 werkbezoeken afgenomen door RAR-leden Cera en/of expert uit Cera Award netwerk
18/2/2020 Ervaringsverslag (schriftelijk verslag in te zenden naar Cera Award)
Eind september 2020 Jury: Presentatie ter verdediging van de masterproef, max 45 minuten per student
Oktober 2020 Prijsuitreiking Cera Award

Ter inspiratie: vrijblijvend aanbod

 
 

procedure

Wat wordt er van elke partij verwacht?

 • Biedt het project aan als master thesis aan zijn/haar studenten
 • Bepaalt het academisch objectief en resultaat in overleg met de student.
 • Voorziet in de projectomschrijving ook
  • ruimte voor reflectie
  • ruimte om tijdens het project meerwaarde te creëren voor de woonzorgorganisatie. Hoe kunnen tijd en expertise van de werknemers van het woonzorgcentrum erkend worden?
 • Geeft feedback en stuurt student bij binnen het vakgebied
 • Finale beoordeling van het werk van de student binnen zijn vakgebied
 • Signaleert tijdig indien er problemen zouden zijn • Schrijft zich tijdig in op de Cera Award website met gedefinieerde masterproef opdracht en motivatiebrief: deadline 15 juni 2019
 • Leveren een werkend prototype af dat meerwaarde biedt voor de doelgroep en de woonzorgorganisatie
 • Legt data voor status updates vast met Cera Award verantwoordelijke: 1x/trim.
 • Houden ‘reflectie rapport’ bij, waarbij student beschrijft hoe hij/zij dacht over de problematiek bij de start, in het midden en het einde van het onderzoek over het thema en de doelgroep. Hoe heeft dit hun werk beïnvloed?


 • Bespreekt samen met de student en de docent (en Cera Award) de opdracht, zodat er duidelijke doelstellingen worden afgesproken.
 • Voorzien professioneel aanspreekpunt die een veranderteam organiseert rondom student (legt contacten tussen student en personeel, familielid,...) en zit op regelmatige basis samen met student en fungeert als klankbord.
 • Organiseren voor student een kennismaking met de doelgroep, leggen werking van organisatie en activiteiten uit.


 • Biedt netwerk aan: experten rond thema, zorgorganisatie,...
 • Biedt elk team een ‘meter of peter’, deze persoon is een Cera vennoot en zal het team steunen, opvolgen en coachen waar nodig.
 • Biedt workshops aan:
  • Startsessie met informatie over doelgroep en werking zorgorganisatie
  • Design thinking
  • Inleefsessie bij woonzorgorganisatie met expertise in dementie
  • Coöperatief ondernemingsmodel (alternatieve ondernemingsvorm)
 • Communiceert over resultaten (nationale en lokale persberichten)
 • Stelt beperkt werkingsbudget ter beschikking (vervoersonkosten,...)


 • Spreekt op regelmatige tijdstippen af met de student om het project op te volgen, steunen en coachen waar nodig.
 • Is klankbord voor zorgorganisatie, checkt op regelmatige basis met organisatie of alles naar wens verloopt.
 • Verwijst student naar juiste persoon binnen Cera netwerk indien dit nodig is (expertise,...)
 • Is aanwezig op voorziene programma momenten:
  • Startsessie: zaterdag 12 oktober 2019 (hele dag)
  • Tussentijdse evaluatie: 27 februari 2020 (namiddag)
  • 2 Werkbezoeken (data af te spreken)
  • 3 Tussentijdse status updates met Cera Award (data af te spreken)


WAAROM?

wat is de meerwaarde om deel te nemen aan 'Cera Award' Masterproef?


Onderwijsorganisatie

Studenten

 • Proeftuin: mogelijkheid om ideeën en theorie uit te proberen en af te stemmen in realiteit en met professioneel team
 • Extra coaching en begeleiding door meter- en peterschap (RAR-leden Cera en experten Cera Award netwerk)
 • Beperkt werkingsbudget wordt ter beschikking gesteld
 • leren reflecteren over eigen werk
 • leren samenwerken met socialprofitsector en experten
 • ontwikkelen probleemoplossend denken
 • leren presenteren / pitchen
 • bevorderen van normen en waarden
 • een troef op CV (award uitreiking in oktober)
 • versterken van sociale, communicatieve en creatieve competenties
 • unieke ervaring op academisch, maatschappelijk en persoonlijk vlak
 • ontwikkeling van sociale en persoonlijke vaardigheden

Docenten

 • Mogelijkheid om studenten naast theorie ook voeling te laten krijgen met maatschappelijke noden en realiteit
 • Bevordert netwerkmogelijkheden met experten binnen het maatschappelijk thema
 • Creëren van nieuwe mogelijkheden voor onderzoek met maatschappelijk oogmerk
 • Bevordert ‘awareness’ door eindevent en nationale persberichten

Woonzorgorganisatie

 
 • Bevordert waardering voor personeel
 • Oplossing voor nood in de organisatie, door extra coaching via meter- en peterschap van het project
 • Bevordert bewustzijn over sociale problemen in de gemeenschap
 • Biedt nieuwe perspectieven voor de organisatie
 • Mogelijkheid om technische kennis verder uit te bouwen via universiteit
 MASTERPROEF IMEC ?

Mission Lucidity