• project zoeken
    technische projecten
    voor talent met engagement

Doe mee  >>   project zoeken  >>   Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 
Je ervaringsverslag fungeert naast je eindwerk.
Met je eindwerk bewijs je dat je een goede technisch-wetenschappelijke oplossing kan bieden voor een gesteld probleem.
In je ervaringsverslag toon je aan dat je een sociale technieker of ingenieur bent, het is het ultieme beoordelingsdocument voor het behalen van de Cera Award. In je ervaringsverslag heb je het niet meer over het technisch-wetenschappelijke aspect van je eindwerk, maar wel in hoofdzaak over de manier waarop de samenwerking met de organisatie is verlopen.
Als je geslaagd bent voor je eindwerk, in eerste of tweede zit, verschijn je in september voor de Cera Award jury. Hier krijg je de mogelijkheid om je ervaringen die je opdeed in de socialprofitorganisatie toe te lichten.
Je er ervaringsverslag dient als basis voor de jurering van Cera Award.

Deel 1
Hierin geef je een bondige omschrijving van de probleemstelling die je hebt uitgewerkt. ‘Dit was het probleem, en dit is de oplossing die ik heb aangeboden.’

Deel 2
Het verloop van de samenwerking met de organisatie en haar mensen.
Volgende richtvragen zijn hier aan de orde:
  • Hoe heb ik mij als technisch-wetenschappelijk profiel weten in te passen in een sociale omgeving die de socialprofitorganisatie is?
  • Hoe verliepen de contacten tussen mij en de contactpersonen van de sociale organisatie?
In de jury zetelen leden van de Cera Stuurgroep Zorg in de Samenleving en van de Cera Stuurgroep Coöperatief Ondernemen, en vertegenwoordigers van de partners van Cera Award.
Soms werkt één student aan een project, soms is het een groepje studenten. Dat hangt af van project tot project. Bij een ontwerpopdracht werken meestal verschillende studenten aan het project, terwijl vaak slechts één student aan een eindwerk werkt.
Afspraken over intellectuele eigendom worden best gemaakt voor de start van een project.
Cera Award vraagt aan haar onderwijspartners om voor de start van een project goede afspraken neer te schrijven tussen de social profit organisatie, de student en de onderwijsinstelling. Cera Award vraagt dat in die afspraken wordt neergeschreven dat de indienende social profit organisatie ofwel een gratis gebruiksrecht ontvangt op de projecresultaten ofwel het (mede-) eigenaarschap.
Cera Award heeft hierover raamovereenkomsten met haar belangrijkste onderwijspartners.