Senior Cera Award 2018 voor gepassioneerde wiskundige Ann Dooms

Wiskundige resultaten blijven altijd waar!

Op de Cera Award prijsuitreiking 2018 op vrijdag 5 oktober te Leuven werd de Senior Cera Award 2018 uitgereikt.

De Senior Cera Award laureaten zijn exacte wetenschappers,ingenieurs en technici die hun loopbaan een duidelijke maatschappelijke oriëntatie gaven.
Ze tonen aan jonge mensen dat ook wetenschappelijk-technische studies kunnen leiden naar loopbanen die focussen om mensen en maatschappelijke uitdagingen.

Prof. Dr. Ann Dooms leidt de onderzoeksgroep Digital Mathematics aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze werkt rond wiskundige concepten die zowel op korte als lange termijn bijdragen aan de samenleving. Ann Dooms is met name gespecialiseerd in digitale forensiek en veiligheid, vooral dan in het opsporen van vervalste foto's of schade aan kunstwerken en historische documenten louter via wiskundige bewerkingen. Ze ontving haar licentie en doctoraat in de wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel in 2000 resp. 2004 en werd verkozen tot lid van de Jonge Academie.

Ann Dooms werd eerder reeds genomineerd voor de EOS Gouden Pipet prijs en de Innoviris Women Award in Technology and Science, gaf een lezing op TEDx Brussel, schrijft een column rond fake beelden voor EOS, is ambassadrice van de Wiskunnend Wiske wedstrijd, organiseert The Beautiful Impact of Mathematics in Society congressen en nam deel aan heel wat andere events rond wetenschap voor groot en klein. Ze maakte ook een TV debuut op Canvas in de Herontdekking van de Wereld, waar ze in de voetsporen trad van wiskundige Alan Turing, de geestelijke vader van de “digitale wiskunde”.

Senior Cera Award Winnaar 2018

Ann DoomsDankbaar om deze erkenning

Professor Dooms hoopt dat haar liefde voor de wiskunde besmettelijk is voor een breed publiek en in het bijzonder jongeren. In haar dankwoord wees ze op de nood aan een nieuwe generatie wiskunde-leerkrachten om het alsmaar groeiende tekort te kunnen opvangen zodat we de jeugd van morgen blijvend een degelijke wiskundige bagage kunnen meegeven. Broodnodig, want wiskunde is een duurzame competentie, wiskundige resultaten blijven voor altijd “waar” en voor nieuwe - maatschappelijke - innovaties zullen we nieuwe wiskunde nodig hebben. Ann Dooms ontving de Senior Cera Award uit handen van Jan Dekelver, de allereerste Senior Cera Award winnaar.