Ik zal je altijd horen

Het project ‘De Stem van ons geheugen’ doet samen zingen


Thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers samen doen zingen is de doelstelling van het project ‘De Stem van ons geheugen’. Want samen zingen maakt mensen met dementie 'wakkerder', actiever en opener en appelleert op een positieve manier aan wat ze kunnen. Cera en Koor en Stem vzw zetten in minstens drie pilootregio’s in Vlaanderen contactkoren voor zingen in thuis- en mantelzorg op. Aan het einde van het traject ontstaat zo een nieuwe methodiek voor zingen met thuiswonende mensen met dementie, incl. draaiboek en stappenplan. De ervaring van Koor en Stem met contactkoren in woon-zorgcentra is hierbij zeker een pluspunt.Looptijd: 01/01/2018 - 01/01/2021

KOOR & STEM, ZIRKSTRAAT 36, 2000 ANTWERPEN

Tel: 03 237 96 43

Website: www.koorenstem.be